«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

تا این اندازه هنوز کودنیم و خود نمی دانیم

این نمادواره ها («لوگو»ها) را می بینید؟ با همین نمادها و نشانه های کوچک، میلیاردها آدم که شما نیز در میان شان می گنجید را می فریبند و کالاهایی می فروشند که گاه شاید کم ترین نیازی به خریدشان نباشد. تا این اندازه هنوز کودنیم و خود نمی دانیم.

از زبان آن مِهترِ:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

مِهترِ سرای (اتاق) نمایندگان «ایالات متحد» در زمینه ی ترابری و زیر ساخت ها در همایشی رسانه ای، نشانه های روی جورابش را نشان می دهد. ـ برگرفته از «اسپوتنیک» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!