«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

آنچنان نمادین هم نیست

از زبان یکی از دورقابچین های بسیار نزدیک یا بزبان کژدم گزیده شان: «مُقَرَّب» خیمه و خرگاه نظام خرموش پرور:
ـ جسارت نباشد حضرت آقا! تنها از روی کنجکاوی است که می پرسیم تا انشاء الله از بیانات گهربار حضرتعالی مستفیض شویم و چیزهای تازه بیاموزیم: این چُس بچه های فراری خودمان به «ینگه دنیا» که هم سری در آخور «شیطان بزرگ» دارند و در رسانه ی امروز فردای شان جا خوش کرده اند و هم بحمدلله پیوندهای مهر و وفا۱ با نظام را نبُریده و همچنان از کاهدان ما می خورند از زبان این یا آن بلندپایه ی دَم و دستگاه «شیطان بزرگ» که گویا نخواسته اند نام شان آورده شود از تحریم نمادین حضرتعالی سخن به میان آورده بودند۲ ما هر چه، بِلانسبت حضرتعالی، به مغز علیل و از کار افتاده مان فشار آوردیم، نفهمیدیم «تحریم نمادین» چیست. بالاخره باید پولی مولی یا اموالی هر چند ناچیز در حسابی بانکی یا مِلک و دارایی منقولی باشد که بتوان آن را تحریم کرد. البته وزیر خزانه داری شان، آن را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه این طور نیست. تحریم‌‌ها خیلی موثر است و ما ده‌ها میلیارد دلار از منابع رژیم را مسدود کرده‌ایم ... من نمی‌توانم به جزئیات اشاره کنم؛ ولی می‌توانم به صراحت بگویم، تحریم‌های وضع شده به غایت تاثیر‌گذار است.»۳ ما که به اندازه کافی گیج و گول بودیم؛ با خواندن این ها بیش تر گیج و منگول شدیم. اگر نمادین است، چطور می تواند بغایت تأثیرگذار باشد! سپس یاد آن روزی افتادیم که حضرتعالی با آن صندل پاره پوره به جلسه ای، اگر اشتباه نکنم با سران قوا و دیگر مسوولین درشت دانه، تشریف فرما شده بودید و ستایش همگی حضار از آن همه ساده زیستی و شباهت آن صندل با صندل رسول الله که چندی پیش تر جایی در بیابان های عربستان یا شاید جای دیگر یافته بودند، برانگیخته شده بود. با خودمان گفتیم: ای دل غافل! نکند جاسوسان کشور اشغالگر قدس شریف، هنگام ربودن اسناد اتمی، توک پایی به اینجا نیز سر زده، آن صندل ها را همراه خود برده و به «شیطان بزرگ» تحویل داده اند؟! آیا منظور آن بلندپایگان دَم و دستگاه «شیطان بزرگ» از «تحریم نمادین»، گروگان گرفتن همین صندل هاست؟ البته این ها فکر و خیال است! وختی به سرت رخنه می کنند، دیگر به آسانی نمی شود بیرون شان انداخت. نمی دانیم؛ انشاء الله که آن صندل ها صحیح و سالم سر جای شان باشد؛ ولی بالاخره چه چیزی را «تحریم نمادین» کرده اند که برادران هسته ای ما در مذاکراتی که شش هفت نوبت آن برگزار شده، سفت و سخت پای آن ایستاده و کار گره خورده است؟

پاسخ حضرت «بصیرت العظما دامت برکاته»:
این ها که می گوییم، پیش خودت بماند و پیش این و آن پرچانگی نکنی که سرانجام بگوش معاندین نظام برسد و بامبول های تازه برای مان درست کنند؛ آن بگفته ی جنابعالی: چُس بچه ها خودشیرینی کرده اند. گفته های آن آقای خزانه دار چندان نادرست نیست؛ همچنانکه تردید شما بجا و منطقی است، تحریم های اشاره شده نیز آنچنان نمادین نیست. با این همه، بگذار همه چیز همچنان سربسته و پیچیده بماند. اینجوری بیش تر بسود نظام است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

۱ ـ «مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست»، درباره گونه «سوسیالیسم فئودالی» از جمله چنین نوشته اند: ՛آنها بورژوازی را از آن جهت که پرولتاریای انقلابی پدید می آورد به مراتب بیشتر سرزنش می کنند تا از آن جهت که به طور کلی پرولتاریا پدید می آورد. بدین جهت آن ها به هنگام مبارزات سیاسی، در تمام اقدامات قهرآمیز علیه طبقه کارگر شرکت می ورزند و در زندگی عادی نیز به رغم تمام عبارت پردازی های پرطمطراق خود، هیچ فرصتی را برای جمع کردن سیب های زرین و مبادله وفا و محبت و شرف با سودهای ناشی از فروش پشم گوسفند و چغندر قند و عرق، از دست نمی دهند ...՝» مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فریدریش انگلس، برگردانِ زنده یاد محمد پورهرمزان، چاپ دوم.

۲ ـ «این گزارش، روز شنبه ۶ تیر ماه از قول دو مقام آگاه و یک مقام سابق آمریکایی می‌گوید، اگرچه تحریم آیت‌الله خامنه‌ای نمادین است، اما مقامات تهران تحریم بالاترین مقام کشور را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند و برای دستیابی به توافق، بر رفع تحریم رهبر کشور اصرار دارند.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ششم تیر ماه ۱۴۰۰

۳ ـ آقای منوشن [وزیر خزانه داری «یانکی» ها] در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا فرماندهان سپاه یا رهبر ایران در آمریکا دارایی‌هایی دارند، گفت: «ما پیش از اعلام تحریم‌ها، اطلاعات مرتبط را با دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی می‌کنیم. من نمی‌توانم به جزئیات اشاره کنم ولی می‌توانم به صراحت بگویم تحریم‌های وضع شده به غایت تاثیر‌گذار است.» وی در پاسخ به پرسشی که برخی می‌گویند این تحریم‌‌ها «نمادین» است گفت: «به هیچ‌وجه این طور نیست. تحریم‌‌ها خیلی موثر است و ما ده‌ها میلیارد دلار از منابع رژیم را مسدود کرده‌ایمبرگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» سوم تیر ماه ۱۴۰۰

برجسته نمایی های بوم ها، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

پی افزوده:

داستانکی پندآموز و بصیرت افزا:

خراسانی خری در كاروان گم كرد. خر دیگری را بگرفت و بار بر او نهاد. خداوند خر، خر را بگرفت كه از آن من است. او انكار كرد.

گفتند: خر تو نر بود یا ماده؟

گفت: نر.

گفتند: این ماده است.

گفت: خر من نیز چنان نر هم نبود

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!