«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

در این ولایت، همه چیز بگونه ای طبیعی رخ می دهد

پیش از این، استاندار «آذربایجان باختری» درباره ی کشته و زخمی شدن شماری از خبرنگاران گفته بود:
«آن‌طور که گفته می‌شود اتوبوس قراضه نبوده و به دلیل مشکل فنی که به صورت طبیعی زیاد هم اتفاق می‌افتد این حادثه رخ داده است.»۱ 

یکی دو روز پس از آن، «عین الله نظام» در گفتگویی رسانه ای پیرامون از مدار بیرون افتادن نیروگاه هسته ای بوشهر کم و بیش همان را می گوید:
«خارج شدن نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مدار به دلیل مسائل فنی بود و این موضوعی است که برای نیروگاه‌ها به صورت طبیعی ایجاد می‌شود و این موضوع تقریبا حل شده و ظرف دو سه روز آینده وارد مدار خواهد شد.»۲

چنانچه درباره ی چون و چرایِ شمار بسیار بالای مرگ و میر مردم در استان های گوناگون ایران زمین از آن پیشکارِ «کارتل» های دارویی کشورهای امپریالیستی اروپای باختری۳ پرسیده شود، بیگمان پاسخی کم و بیش همانند خواهید شنید و شاید پای خدا را نیز به میان آوَرَد؛ پاسخ هایی همراه با بهره وری از باورهای دینی و آیینی توده های مردم که همه ی دیگر کلان دزدان و تبهکارانِ رژیم دزدسالار نیز به همان اندازه در چنین زبان بازی هایی استادند؛ و چنانچه از «استاد اعظم»: «حضرت کیر خر نظام خرموش پرور» پرسیده شود:
چگونه در میان دریایی از بدبختی و تیره روزی مردم که بخش سترگی از لایه های میانگین هازمان (جامعه) را نیز دربرگرفته، جنابعالی بی هیچ سرمایه و اندوخته ای از پیش به چنان دارایی های شگرف و سرسام آوری دست یافته ای که بخش سترگی از آن نیز در بانک های بزبان کژدم گزیده ات «استکباری» تلنبار شده، شاید چنین پاسخی پوشیده تر دریافت کنی که هیچ چیز در «عالم کون و مکان» بی خواست خداوند مُتَعّال رخ نمی دهد. خدا به برخی بصیرت و مال و مَنال می بخشد و به برخی دیگر نمی بخشد؛ باید به خدا تَوَکُّل کرد و در برابر حکمت عظیم وی سر فرود آورد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

۱ ـ از گفته های استاندار «آذربایجان باختری» درباره ی کشته و زخمی شدن شماری از خبرنگاران، برگرفته از «همشهری آنور خط»  سوم تیر ماه ۱۴۰۰

۲ ـ از گفته های عین الله نظام در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «ایسنا»  پنجم تیر ماه ۱۴۰۰

۳ ـ تبهکارِ تازه بدوران رسیده ای به نام سعید نمکی در جایگاهِ وزیر بهداشتِ رژیم پوشالی خرموش پرور

زیرنویس پرتور:

به شکم من چرا بند کرده ای؟ خدا به صورت طبیعی به برخی چنین شکمی برای انباشتن ماکولات و اشربه می بخشد و به برخی دیگر نمی بخشد ...

از زبان آن تبهکارِ شیتیلی بگیرِ شکارچیان پول و پله دار بیگانه:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!