«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

کمک‌های مالی آدم دوستانه یا خرموش دوستانه؟

خاک بر سرمان که به چنین روز و روزگاری دچار شده ایم؛ کمک هایی که اگر براستی به انجام نیز رسیده باشند،* روانه ی جیب مُشتی زنهارخوار دزد و چپاولگر دو یا چندملیتی شده و هیچ چیز جز سرافکندگی بیش تر برای توده های میلیونی مردم ایران دربرندارد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

* در میان پیشکش کنندگان کمک‌های مالی آدم دوستانه به ایران، نام «کارگروه (کمیسیون) اتحادیه اروپا»، «سازمان خواربار و کشاورزیِ سازمان ملت های [نامور] به یگانه»، ژاپن، دانمارک، سوئد، اَمارات، نروژ و اتریش دیده می‌شود.

«کارگروه اتحادیه اروپا»، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه در گزارشی کمک ۱۵ میلیون یورویی آن اتحادیه به ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] را برای کمک به تنگدستان و لایه های هازمانی آسیب‌پذیر ایرانی و افغانی در کشور به آگاهی رساند که دربرگیرنده ی کمک های مالی برای پیکار با «کرونا» نیز می‌شود. آن کارگروه با اشاره به هستی (حضور) سه میلیون و ششسد و پنجاه هزار شهروند افغانستان در ایران گفته است که برای کمک به آن‌ها و مردم آسیب‌پذیر خود ایران، پانزده میلیون یورو کمک مالی ویژانیده (اختصاص داده) و کمک‌های مالی این نهاد اروپایی به ایران از سال ۲۰۱۶ به هفتاد و شش میلیون یورو رسیده است. در همین زمینه، نهاد جهانیِ «دستیاری (سرویس) ردیابی‌های مالی»، روز شنبه هفته ی کنونی گزارش داده بود که ایران در سال ۲۰۲۱ کم و بیش سی و یک میلیون دلار (بیست و شش میلیون یورو) کمک‌های آدم دوستانه از جهان دریافت نموده است.

گزیده ای برگرفته از گزارشی آمیخته به عربی در تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!