«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۱۰, شنبه

فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایران

به سخنان بانوی بزرگوارِ فرزند از دست داده در ویدئوی پیوست گوش فرا دهید؛ به نوبه ی خود، چون نمونه های نه چندان کم دیگری بویژه از چند ماه گذشته به این سو، فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایران را به نمایش نهاده و بِرُخ هر شنونده و بیننده ای می کشد؛ خِرَدی دربردارنده ی گونه ای خودآگاهیِ برخاسته از خِرَدی همگانی در همبستگی با توده های مردمِ نه تنها کردستان دلاور و بزرگوار که توده های مردم ایران زمین که در سنجش با آنچه در آغاز انقلاب توده ای بهمن ۵۷ خود از نزدیک گواه آن بودم، بس آگاهانه تر و پخته تر است. بدین سان از روزِ روشن، روشن تر است که توده های میلیونی مردم ایران سزاوار رژیمی سیاسی و سیاستمدارانی مردمی از ژاد خودشان هستند تا بتوانند دست در دست هم، میهن نگون بخت مان را بسوی پیشرفت و آبادانی رهنمون شوند. یک ناهمتایی (تناقض / تضاد) گسترده و ژرف با رژیمی دزد سالار، آدمکش، ضد خلقی و ضد زن و زندگی و آزادی که باید برای از میان برداشتن آن تا دیر نشده، گام هایی سنجیده و شتابان به پیش برداشت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   دهم دی ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست:  فرازنای خِرَدِ همگانی و همبستگی فراگیر توده های مردم ایراننباید مردم مهربان، دلاور و بزرگوار کردستان را تنها نهاد ـ بازپخشش

نبرد میان مردم بپاخاسته ی ایران بویژه در کردستانِ دلاور و بزرگوار با تبهکارترین و پوشالی ترین رژیم تاریخ ایران که ناساز با همه ی داوهای دروغین اش، درکردار نخش گُرز تبهکاران نامور به «جامعه جهانی» را بر دوش دارد و چپ و راست توده های مردمِ بی هیچ جنگ ابزاری را به گلوله بسته و می کشد، فرازی نو یافته است. در این نبردِ همچنان نابرابر، سنگر نخستین از آنِ توده های مردم کردستان است که کم و بیش در همه جا از سنندج و مهاباد گرفته تا جوانرود و جاهای دیگر می کوشند تا مهار کوی و برزن و شهر زیستگاه خود را از چنگ نیروهای سرکوبگر برهانند که بی هیچ گمان و گفتگو به پیشروی جنبش انقلابی ایران کمک شایانی نموده و از این رو، پیروزی در آن از برجستگی ویژه ای برخوردار است. نباید این مردم مهربان، دلاور و بزرگوار را که در بازه های گوناگون تاریخی ایران، نخشی سرنوشت ساز در یکپارچگی میهن مان و همبستگی خلق های آن داشته و همچنان دارند، تنها نهاد. باید به هر گونه ای شدنی به یاری شان شتافت؛ خیابان های شهرها را بگونه ای انبوه پر نمود و جلوی جولان آزادانه ی مزدوران بسیجی و سپاهی سرکوبگر را گرفت؛ باید ایستاد و پایداری نمود؛ وگرنه، رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان که در میان شان شمار بسیاری از مزدوران دو یا چندملیتی کشورهای امپریالیستی لانه کرده و نخش آفرین پیشبرد آماج های دشمنان ایران و ایرانی هستند، کار را به فروپاشی ایران زمین خواهد کشاند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/11/blog-post_21.html

راهی جز رویارویی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار برای بزیر کشیدن رژیم پوشالی و روبمرگ برجای نمانده است

راهی جز رویارویی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار با رژیم پوشالی دزدان اسلام پیشه، نه تنها در کردستان دلاور و بزرگوار که در جای جای ایران، بر جای نمانده است؛ رژیمی بس پلید و سزاوار سرنگونی بی درنگ که چون سگ هاری روبمرگ، هر روز بیش از پیش هار شده، جان می ستاند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

 ب. الف. بزرگمهر   ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱

به میدان آمدنِ (حضور) گسترده ی مردم جوانرود در آیین خاکسپاری برهان الیاسی که امروز با شلیک نیروهای سرکوبگر جان باخت و جاودانه شد (بنگرید به ویدئوی پیوست).

بنیاد داده برگرفته از «تلگرام»، شنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست: به میدان آمدنِ گسترده ی مردم جوانرود در آیین خاکسپاری برهان الیاسی۱۴۰۱ دی ۴, یکشنبه

ببین پسرم! باید دندان روی جگر بگذاری و حرف گوش کنی

ببین پسرم! کار به جای باریک کشیده و هوا پس است. باید دندان روی جگر بگذاری و حرف گوش کنی. باید سنگرت را هر جور شده پابرجا نگهداری. تو اکنون نماد آزادی و لیبرالیسم هستی و نباید سستی از خود نشان بدهی! این ریش و پشم و جامه ی چریکی هم با آنکه حالم را بهم می زند، هم اکنون بد نیست؛ همین بس که بتوانیم جنگ ابزارهای بایسته را پمپاژ کنیم و جان روس های زورگو را به لب شان برسانیم. مبادا جا بزنی و کار دست مان بدهی! تو تاکنون پسر خوبی بوده ای و می بینی که ما افزون بر جنگ ابزار، همه ی خواسته های مالی ات را هم برآورده کرده ایم. با این همه، نباید حتا یک دَم فراموش کنی که برای ما یافتن پسرخوانده ای تازه بویژه در میان همین آدم هایی که پیرامون خودت گرد آورده ای، کار چندان دشواری نیست. این چشم انداز که بدست روس ها گرفتار شوی و چون سگ های هار تکه پاره ات کنند را هم نباید دستِکم بگیری. از این ها که برایت گفتم، دلواپس نشو! آدم بویژه آدمی دلاور چون تو باید بتواند همه ی سویه های هستینگی (واقعیت) را با هم ببیند و راه را از چاه بازشناسد. زندگی که تنها دستیابی به پول فراوان و خرید ویلاهای گرانبها یا خوشمزگی جلوی دوربین های فیلمبرداری برای به خنده واداشتن مشتی کور و کچل نیست؛ این ها نیز بخشی از آن هستینگی است که می تواند به فرجامی ناخوشایند بینجامد. با این همه، تو همواره نمادی سرشناس از آزادی و لیبرالیسمِ «جامعه جهانی» خواهی ماند. امیدوارم دستت آمده باشد که چه می گویم ...

ب. الف. بزرگمهر   چهارم دی ماه ۱۴۰۱

نمی‌گذاریم امید را از ما بگیرند

خواهر جواد حیدری، از جانباختگانِ خیزش سراسری با پخش ویدیویی از رَخس و شادی برادرش نوشت:
«اگرچه عزا بر سرمان ریخته‌اند، اما صدای حق طلبی مان را نمی‌توانند خاموش کنند! نمی‌گذاریم امید را از ما بگیرند که گوشه گیر شویم؛ که ماتم بگیریم.

برگرفته از «تلگرام»   چهارم دی ماه ۱۴۰۱۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

زمزمه هایی درونی

بفرمایید چای بنوشید! کار دیگری جز آنکه تخم های خود را باد بزنید که نیاموخته اید. در برابر بیگانگان دست به سینه می شوید و هر چه دستور می دهند بالای چشم می نهید بی آنکه جیک تان درآید؛ ولی به ما زنان که می رسید، هم زبانی دراز دارید و هم  دست تان به روی مان باز است. خاک بر سرتان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱پاسخی شاهانه

ـ امشب توانِ کار داری یا می خواهی باز هم زبان بریزی؟

ـ پذیرفته شد (approved).

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱

زیرنویس پرتور:

چارلز پادشاه بچه ننه ی انگلیس و «کامیلا» (ماده شتر پیر؟)، «دوشس کورنوال»، در جریانِ بازدید از جایی در کانون لندن، چای می نوشند.۱۴۰۱ آذر ۲۲, سه‌شنبه

تا کی می خواهی این و آن را شاخ بزنی؟!

راه بیا جانورِ زبان نفهم؛ تا کی می خواهی این و آن را شاخ بزنی؟! هر جا هم که دستت می رسد، خیر سرت می رینی و همه جا را گُه می مالی. نترس! نمی خواهیم سرت را بِبُریم؛ هنوز وختش نیست. می خواهیم شاخ هایت را کوتاه کنیم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱۱۴۰۱ آذر ۲۱, دوشنبه

... حتا کون رهبر عطیم الشأن مان از شفافیت برق می زند

«شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.»* حتا کون رهبر عطیم الشأن مان که برخی مغرضین می گویند گُهی است و اینجا آنجا پول چال کرده از شفافیت برق می زند. می گویید نه از سردمداران آمریکا و انگلیس و اینا بپرسید تا روشن شوید. درباره ی فساد هم بیهوده سخن نگویید؛ پول و مال از دست رفته، کار جنّ و پری است که ما را مظلوم یافته و چپ و راست به بیت المال دستبرد می زنند. چرا بیش تر این پول و مال ها سر از کانادا و ممالک محروسه ی دشمن خونی مان: آمریکای ملعون درمی آورد، امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف که سهل است، خود خدا نیز سر درنمی آورد؛ وگرنه، شیطان که جنّی ناچیز بیش نیست، نمی توانست خودش را یکی از فرشتگان مقرب جا بزند و حضرت آدم علیه السلام را بفریبد. با این همه، آن حضرت هنگام بیرون رانده شدن از بهشت و فرودی دردناک بر روی زمین،** تنها یکبار سرش به آن سنگ سیاه مقدس خورد و آدم شد؛ ولی ما با آنکه همگی تخم و ترکه ی آن حضرتیم و بارها و بارها سرمان با سنگ و کلوخ آشنا شده، هنوز آدم نشده ایم.

از زبان این مادربخطای نادان و پررو که به آسانی آب خوردن، دروغ های شاخدار سر هم می کند:

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱

* ابراهیم رییسی، بامداد روز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با بر زبان راندن اینکه «در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند»، گفت: «شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.» وی در پی افزود:
«در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی احتمال سوء استفاده دشمن از آنها وجود دارد. ما بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی تأکید می کنیم. قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر از آن آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد. در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است؛ اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است. بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاه‌هایی که قاضی صلاح بداند نیز می‌توانند علنی برگزار شوند. در دستگاه اجرایی نیز اصل بر شفافیت در روند امور و اطلاع یافتن همگان از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری، برنامه و پیشرفت کار و شاخص‌های کیفی و کمی است. شفافیت می‌تواند باعث واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیت‌های خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود. هیچ مدیری نباید در برابر فساد حساسیت نداشته باشد. او نباید اجازه دهد کوچکترین فسادی در مجموعه‌اش باشد. نظام جمهوری اسلامی هاضمه‌اش فساد نمی‌پذیرد. البته اگر در گوشه و کنار فساد پیدا شود، برخورد می‌شود، اما اگر کسی تصور کند با چند گزارش فساد فراگیر است، نادرست است.» برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

** بگمان بسیار با لگد یا اُردنگی یکی از فرشتگان مُقَرَّب بارگاه الهی

۱۴۰۱ آذر ۲۰, یکشنبه

یک رهبر عوضی! ـ بازپخشش

تو هم اگر با آن ریش و پشمت فیلم کُمِدی بازی می کردی، شاید مردم خوش شان می آمد و کامیاب می شدی؛ افسوس که دیر پا به جهان نهادی و بکاری پرداختی که برای آن ساخته نشده ای: یک رهبر عوضی!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_52.htmlبوی شقایق وحشی

اندوهمان نیست
از اینکه برای عشق
تکفیر میشویم؛

خوشبختیم چون
خوابهای مان بوی
شقایق وحشی می‌دهد
و رویاهای عاشقانه‌ی ما را
نمی‌شود تفتیش کرد.

ما روزی مثل خورشید
طلوع میکنیم
حتا روزی که نباشیم ...

ایراندخت

برگرفته از «تلگرام»    ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ (برنام را از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

سخت تر از نرمش های حقیرانه در برابر خداوندان سرمایه ی جهان نیست

می بینی کیر خرِ بی پدر مادر؟ دختران دانشجو گیسوان نازنین خود را به درخت آویخته اند. تو هم بیا و یکبار هم شده در زندگی سر تا پا آلوده ات مرد باش و بجای آویزان کردن جوانان دلاور مردم از دار و درخت، ریشت را بتراش و جایی در پشت بام ولایت، آنجا که دختران دلاور دیگری خودکُشی شدند، بیاویز: نشانه ای از درخواستی آشتی جویانه و توبه به درگاه توده های مردم ایران برای بخشودن گناهانِ بی شمارت. نترس! سخت تر از نرمش های حقیرانه و پی در پی در برابر خداوندان سرمایه ی جهان برای پشتِ در نماندن نیست. نگران فرشته های الهی انباشته در ریشت هم نباش! بزودی پناهگاهی در جایی دیگر خواهند یافت و از رنج و شکنجه ی گوش سپردن به بیانات مُشعشعانه ات که گوش آن ها را بیش از همه آزرده، آسوده خواهند شد.  

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

زیرنویس پرتور:

آویزان کردن گیسوان بریده شده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۴۰۱ آذر ۱۳, یکشنبه

سرودی جانبخش برای آینده ای دور و نزدیک

آهنگ انقلابی «کاتیوشا» از سرودهای ساخته شده (۱۹۳۸) در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» به انگیزشِ پیکار با «فاشیسم» در «جنگ جهانی دوم»که در روزهای گذشته از سوی رزمندگان انقلابی در خیابان‌های مهاباد پخش و خوانده شد.

برگرفته از «تلگرام»  چهارم آذر ماه ۱۴۰۱ (برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

نخست دستیابی به رهبری طبقه کارگر در جنبش کنونی که بدون آن نه تنها انقلابی در کار نخواهد بود که جنبش کنونی به هرج و مرجی دلخواه کشورهای امپریالیستی و مزدوران شان در بدنه و پیرامون رژیم پوشالی دزدان اسلام پییشه کشیده شده، تکه پاره شدن ایران زمین و گسستگی پیوندهای دیرینه ی خلق های میهن مان را در پی خواهد داشت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست («تلگرام»  چهارم آذر ماه ۱۴۰۱): سرودی جانبخش برای آینده ای دور و نزدیکآموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اند

آموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اند؛ آموزشی که حتا برای بسیاری از «پنگوئن» های کون گُنده ی درون و پیرامونِ رژیم خرموش پرور نیز سودمند خواهد بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): آموزشی رایگان برای زنانی که هنوز زبان نگشوده اندبرداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!