«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

دستپخت مشتی دزد سر گردنه که از ویروس کرونا هم برای خود دکان ساخته اند

این است دستپخت مشتی دزد سر گردنه و خیانتکاران دو یا چندملیتی برای توده های میلیونی مردم ایران که از ویروس کرونا هم برای خود دکان ساخته و به هیچ چیز جز انباشتن جیب های خود و بار زدن به کشورهای دیگر نمی اندیشند (گزارش زیر).

«دنیایی که برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران در این تلنگر سنگین کرونا، آماده بود امروز در حیرت است که چگونه توانستیم با لطف خدا، هم بیماری را مهار کنیم و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید کنیم و هم توانستیم برای ساخت واکسن در ۶- ۵ پلتفرم، گام های موثری برداریم.» از یاوه گویی های انباشته از دروغ دزد مادربخطای بیشرمی به نام سعید نمکی، تمرگیده در جایگاه وزیرِ جان ننه شان: «بهداشتِ» رژیم خرموش پرور، «خبرگزاری فارس»  پنجم امرداد ماه ۱۴۰۰

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

مرگ بر رژیم پوشالی اسلام پیشگان یکی از دیگری دزدتر و بیشرم تر!

ب. الف. بزرگمهر   نهم امرداد ماه ۱۴۰۰ 

***

کارکنانی که ۱۸ ماه بی وقفه در صف مقدم مبارزه با کووید۱۹ حاضر بوده اند و بسیاری از ایشان تا مرز شهادت در دفاع از سلامت مردم نیز پیش رفته اند، اکنون در اوج خستگی باید در برابر موج بیماری بزرگتر از تمام امواج قبلی همچنان در صف مقدم بمانند.

تکمیل ظرفیت بستری بیمارستانها،  فقط به معنی اشغال تخت نیست که با افزودن تخت های سیّار و بیمارستانهای صحرایی قابل جبران باشد؛ بلکه به معنی اشباع کامل ظرفیت کادر ارائه دهنده خدمت نیز هست.

تخت و تجهیزات بدون حضور کارکنان آموزش دیده و آماده به کار نمی تواند بیماران را نجات دهد.

اکنون باید هشدار دهیم که ظرفیت جسمی و روانی کارکنان نظام سلامت در تمام عرصه ها، چه عرصه خدمات بهداشتی و درمانی سرپایی و چه خدمات درمانی بستری به حد اشباع نزدیک شده و ادامه این فشار فزاینده، سبب افت شدید عملکرد ایشان خواهد شد.

علیرغم ضرورت حضور همه نهادها و سازمانها برای کنترل اپیدمی، اکنون فقط سنگر مراکز بهداشتی درمانی کماکان با ایثار بی بدیل مدافعان سلامت، فعال باقی مانده است و اگر خدای ناکرده به هر دلیل این خط نیز در هم شکسته شود، امیدی برای کاهش مخاطرات و پیامدهای ناگوار  آن باقی نخواهد ماند.

از نامه ی مِهتَرانِ دانشگاه های علوم پزشکی ایران به آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده و مشتی دزد تمرگیده در جایی با نام دهان پرکن «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» ،  برگرفته از «خبرگزاری پشم و شیشه آنور خط»  نهم امرداد ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  برجسته نمایی های  متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!