«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

تا هنگامی که کلان بازرگانان و سوداگران ریز و درشت، همه ی اهرم های اقتصادی کشور را در چنگ خود دارند ...

دو گزیده گزارش زیر را کنار هم نهاده، در آن ها اندکی باریک شوید؛ چه برآیندی از آن بدست می آید؟

از دید من، جُستاری رویهمرفته ساده و بی نیاز به باریک بینی بیش تر است؛ بویژه آنکه روز و روزگار سخت ناگوار کنونی مردم ایران، چون سنگ ترازی آشکار، دیدگان هر بیننده ای جز خرموش های ریز و درشت بجان ایران افتاده را می آزارد:
برداشته شدن راهبست (تحریم) ها تا هنگامی که کلان سرمایه داران بازرگان پیشه و سوداگران ریز و درشت، همه ی اهرم های اقتصادی کشور را در چنگ خود دارند و گروهبندی های خرموش اسلام پیشه زیر پوشش رژیمی ایلخانی بر میهن مان فرمان می رانند، نه تنها کوجک ترین نشانی در بهبود زندگی توده های مردم ایران نخواهد نهاد که ناهمتایی هم اکنون نیز سترگ میان مُشتی خرموشِ خرپول با توده های میلیونی مردم ایران بویژه آن ها که پیرامون مرز تنگدستی (خط  فقر) دست و پا می زنند را باز هم افزایش خواهد داد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

* «آنتونیو گوترش»، دبیرکل «سازمان نامور به ملت های یگانه» از دولت «یانکی» ها درخواست کرده تا بر بنیادِ «پیمانِ نامور به هسته‌ای» در سال ۲۰۱۵ ترسایی با تهران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!]، همه ی راهبست ها (تحریم ها) در رویارویی با ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] را از میان برداشته یا در هماوندی با این راهبست ها بخشودگی (معافیت) بدهد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  نهم تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** گاهنامه ی «فوربس» در گزارشی نوشت:
«با همه ی افزایش و سخت کردن راهبست های (تحریم ها) آمریکا [بخوان: دم و دستگاه دیوانسالاری یانکی ها] و همه گیری گسترده ی ꞌکروناꞌ، شمار ایرانیان توانمند در سال ۲۰۲۰ ترسایی بیش از ۲۱⸓ در سنجش با (نسبت به) سال پیش از آن، بیشتر شده است (میانگین جهانی در ای زمینه ۶.۳⸓). افزون بر این، دارایی آن ها در همین سال، بر بنیاد (بر حسب) دلار، ۲۴.۳⸓ افزایش داشته است. از میان بنیادی ترین شَوَندهای این افزایش دارایی، رویش بی‌پیشینه ی ۶۲۵⸓ تراز (شاخص) بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود که در سنجش با رویش تراز اس اند پی ۵۰۰ꞌ ، بورس نیویورک تنها ۱۶⸓ بود. بخش دیگری از این میلیونرها دارایی خود را مانند دیگر جاهای (نقاط) جهان از ارزهای ꞌدیجیتالꞌی بدست آورده‌اند و دولت ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] تسهیلاتی کارشان را آسان نموده است. اکنون کم و بیش (در حدود) ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران هست که حتا از عربستان با ۲۱۰ هزار میلیونر سر می زند و رده‌ی هفدهم در جهان را داراست.»

بنیاد داده ها برگرفته از «اسپوتنیک» به تاریخ دهم تیر ماه ۱۴۰۰با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است. برجسته نمایی های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!