«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

یک آزمون ساده از آخوندی پستان مادرگزیده

«اگر سرمایه گذاری نباشد در زمینه های مختلف با مشکل مواجه می شویم؛ شوخی نکنید و با مردم حرف راست و واقعی بزنید.»*

اگر نگویم دروغ یک سده فرمانروایی دزدانِ نابکار در میهن مان، بگونه ای باریک می توان گفت: دروغ ۴۳ سال فرمانروایی دزدان و زنهارخواران و کارچاق کن های بنگاه های جهانی امپریالیستی!

یک آزمون ساده از این آخوندِ پستان مادرگزیده:
چه کسی دستور داد تا بروی جوانان و نوجوانانی که لای نیزارهای پیرامون ماهشهر پنهان شده بودند، آتش گشوده، شمار بسیاری را بکشتن بدهند؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

* از گفته های آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک حوزه ی جان ننه شان: «علمیه» در دورِ همی با دیگر کلان دزدان تمرگیده در دولتِ نامور به «زهدان اجاره ای» به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ (برگرفته از «اسپوتنیک» ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰) برجسته نمایی های متن، از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!