«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

درستِ آن چنین است: ما به آماج های خود رسیده و کامیاب شده ایم

«هایکو ماس، وزیر بیرونی آلمان، پس از نشستی در چارچوب برنامه ی جنگ ابزار زدایی (طرح خلع سلاح) استکهلم در مادرید (اسپانیا) که شانزده کشور را دربرمی گیرد به خبرنگاران گفت:
ما می پنداریم که گفتگوهای [«برجام» سگ مرده] در رسیدن به آماج خود کامیاب خواهد بود. می پندارم در هفته های آینده به این آماج برسیم.»*

درستِ آن چنین است: ما به آماج های خود رسیده و کامیاب شده ایم؛ ولی تا روی کار آمدن دولت تازه شان، دست نگه داشته ایم که هم مانند گذشته، فیل پیروزی کوچکی برای هواداران خود هوا کنند و هم دست شان برای سرکوب چپ ها که ما نیرو گرفتن شان را روندی بیم برانگیز و بی جایگزینِ دمکراتیکِ دلخواهِ مان می بینیم، در آنجا بازتر شود. ما آن ها را این بار بیش از گذشته به زنجیر بستیم و در آینده، روی این زمینه کانونمند خواهیم شد تا آن ها را در همکاری همبسته با دیگر سگ های زنجیریِ خوب آموزش دیده مان در افغانستان بسوی روسیه و چین کیش بدهیم. ما بر بنیاد دستورِ کاری که «قَره نوکر» مِهترمان (زنهارخواری به نام محمدجواد ظریف یا همانا ꞌسید از خرجستهꞌ) از گذشته ای نزدیک به این سو در کار فراهم کردن آن بوده و به پیشرفت هایی نیز دست یافته، در این زمینه نیز که بخشی از همسو نمودن نوکران و مزدوران و سگ های زنجیری مان پیرامون روسیه است، کامیاب خواهیم شد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰

* برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!