«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

به این می گویند: گنده گوزی برای پوشاندن مزدوری و نوکری!

دولت ترکیه پاسبانی از فرودگاه کابل در افغانستان را پس از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از آن کشور در پایان ماه «اگوست» امسال را پذیرفت. «رجب طیب» در هماوندی با پذیرش چنین کاری گفت که درباره ی این جُستار میان «وزارت دفاع آمریکا» [بخوان: وزارت جنگ «یانکی» ها] و «وزارت دفاع ترکیه» [بخوان: وزارت جنگ مافیای تبهکار و آدمکش فرمانروا بر ترکیه] گفتگو شده و افزود: «در جریان گفتگو با آمریکا و ناتو سویه های (ابعاد) این پاکاری (ماموریت) بررسی و آنچه ما می‌پذیریم و نمی‌پذیریم، روشن شد.»*

به این می گویند: گنده گوزی برای پوشاندن مزدوری و نوکری!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰

* برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!