«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

حکمت الهی که می گویند، همین است دیگر! ـ بازپخشش

این همه دانشجو و دانش آموخته ی بیکار داریم؛ ولی بوزینه ای چو من، هفت هشت کار با هم دارد که به هیچکدامش هم نمی رسد. حکمت الهی که می گویند، همین است دیگر!

ب. الف. بزرگمهر   یکم اسپند ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/02/blog-post_76.html

ناگفته نماند که بر بنیاد واپسین آمارهای «مرکز آمار ایران»، شمار جویندگان کار در میانِ دانش آموختگان دوره های کارشناسی تراز بالا (ارشد و «دکترا»)، چندین برابر از آنچه این بَبَو بر زبان آورده، بیش تر است.

زیرنویس تصویر:

«امروز ۲۰ هزار نفر دانشجوی دکترای بیکار و ۴۷ هزار نفر مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در سطح کشور داریم.» («تابناک» ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶) گفته ی بوزینه ای آویخته به «ریسمان ولایت» به نام فرهاد رهبر، در جایگاه ریاست‌ «دانشگاه آزاد اسلامی»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!