«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۶, چهارشنبه

برادر! مراقب باش دُم الله را قیچی نکنی! ـ بازپخشش

آمایش پیش از آتش زدن پرچم خاندان مزدور سعودی

لا اله الا الیانکی   السعود رسول الیانکی

برادر! مراقب باش دُم الله را قیچی نکنی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/01/blog-post_63.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!