«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۱۱, شنبه

چون آونگی آویزان میان دو پای خود نداشتیم ...

سال های آزگار این در و آن در زدیم؛ چندین و چند بار، دست به دامان عُلمای لمیده در قم شدیم؛ ولی چون آونگی آویزان میان دو پای خود نداشتیم، «رَجُل»* شناخته نشدیم؛ «رَجُل سیاسی» پیشکش شان! به هر رو، برای ما بد هم نبود؛ در میان بانوان چادر چاقچوری، برای خود سری شدیم و نظام اسلامی نیز از کوشش مان که زنان را بسویی کشانده بودیم که با خواست های بنیادین شان برای برابری با مردان، کم تر رابطه ای داشت، سود فراوان برد. حال که پر کشیده و رفته ایم، ادب دروغین را کنار نهاده و رُک و پوست کنده تر می گوییم:
گیریم که حتا رییس جمهور هم می شدیم! آیا آبی برای مردم و زنان گرم می کرد؟ آن ها که ما را به تخم شان هم نمی گرفتند ...   

از زبان روح پرکشیده ی آن مرحومه که خوشبختانه «آسمان نخست» که فرشتگان آن همگی از دَم گاوند** را بخوبی و خوشی رد کرده به آسمان های بالاتر رهسپار است:   ب. الف. بزرگمهر  ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

* واژه ی عربی «رَجُلِ» در بنیاد خود به همان آرش «ذَكَر» در عربی یا کیر در پارسی است.

برگرفته از پی نوشتِ نوشتارِ «پس از نزدیک به ۴۰ سال آزگار، هنوز نمی دانند ՛՛رَجُلِ سیاسی՝՝ چگونه شناخته می شود؟!» ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

** «فرشتگان آسمان نخست، همگی از دَم گاوند!»

زیرنویس تصویر:
اعظم طالقانی، فرزند زنده یاد محمود طالقانی، هشتم آبان ماه ۱۳۹۸ درگذشت. وی، نخستین بار در سال ۱۳۷۶ خورشیدی، نامزد ریاست جمهوری خیمه و خرگاه نظام شد؛ ولی به شَوَند شناخته نشدن به عنوانِ «رَجُلِ سیاسی» کنار زده شد. در سال های پس از آن تا واپسین خیمه شب بازیِ نامور به «انتحابات ریاست جمهوری»، کوشش های وی، هر بار به همان شَوَند ناکام ماند و سرانجام ناکام دیده از جهان بربست.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!