«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۶, چهارشنبه

... پس ساز بزنید! دایره و دُنبک بزنید! ـ بازانتشار

اَلحَمدُلِله رَبّ اِلعالمین، سرانجام و بگمانم ناخواسته بر زبان این آخوند کودن آمد که «برجام» مرده و در تابوت نهاده شده و همه ی میخ های آن، جز یکی، کوبیده شده است. یادتان باشد که خودش گفت و هوای کار را داشته باشید تا دوباره شعر و وِرهایی از اینگونه سرِ هم نکند که آرمان ما به آفتابه و سانتریفوژ و کیر خر و اینا وصل نیست؛ به همین برجام وصل است.

«شما در سازمان ملل دیدید که استقبال افکار عمومی دنیا از سخنان مسوولان ایرانی چه میزان بود و از مسوولین کاخ سفید چه مقدار بود؛ شما دیدید شورای امنیتی که تشکیل داده بودند تا آخرین میخ را بر تابوت برجام بزنند، چگونه شورای امنیت تبدیل شد به جمع حامیان برجام! این درست نقطه مقابل [آن] است. پس ما از لحاظ سیاسی موفقیم؛ از لحاظ سیاسی پیروزیم. رسانه ها و صدا و سیمای ما باید این موفقیت را با صدای رسا اعلام کنند.»* پس ساز بزنید! دایره و دنبک بزنید!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/11/blog-post_7.html

* از گفته های بانمک آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده، در نشست با دستیاران (معاونین) و مدیران «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «ایرنا»   ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!