«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

آقا یادتان می آید ... ـ بازپخشش

آقا یادتان می آید در کودکی و نوجوانی چه لطف ها در مشهد مقدس به ما می کردید؟! ما که این ها را فراموش نکرده ایم. خوب! حالا ما همان لطف و مهربانی اندوخته از شما را به کودکان و نوجوانان منتقل می کنیم و نور ایمان در دل و جان شان می پاشیم. خود به چشم مبارک تان دیدید که این مردم قدرنشناس و بی بصیرت، چگونه با ما رفتار کردند و پاسخ مهر و محبت مان را چگونه دادند؟!

ب. الف. بزرگمهر    هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_351.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!