«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۸, جمعه

یادبودی بجا از جانباختگان خیزش انقلابی زنان سرفراز ایران به بهانه ی «روز جهانی زن»

روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، گروهی از کنشگران هوده ی  زنان در سنندج به انگیزش ۸ مارس، «روز جهانی زن» در «آرامستان بهشت محمدی»، مزار جانباختن خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی را گلباران کردند. از دیگر سو، گروهی دیگر از زنان سنندج، ۸ مارس، «روز جهانی زن» را در دامنه ی کوه «آریز» گرامی داشتند؛ این گروه از زنان با پیاده‌روی از درون شهر سنندج به سمت کوه «آریز»، در دامنه این کوه گرد هم آمده بودند.

گزیده ای برگرفته از «تلگرام»   ۱۷ اسپند ماه ۱۴۰۲ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!