«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

آنچه آن ها بر دوش گرفته اند و آنچه بر دوش مردم ایران نهاده اند! ـ بازپخشش

به گزارش زیر درباره ی خرید خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به ارزش کمابیش ۲۵ میلیارد دلار اندکی باریک شوید!

در کشوری که از «سازمان برنامه و بودجه» در آن نشانی نیست و آنچه دولت خیانت پیشه ی «زهدان اجاره ای» بجای آن نشانده، تنها صورتکی از چنان سازمانی است، چنین خریدی تا چه اندازه نیاز روز یا آینده ی ایران در چارچوبی خوب برآورد و برنامه ریزی شده را برمی آورد۱ به نوبه ی خویش پرسش برانگیز است؛ ولی از آن که بگذریم، گفته های سخنگوی وزارت امور خارجی «یانکی» ها درباره ی این خرید تاریخی چشمگیرتر است:
«این معامله در چارچوبی که توافق هسته‌ای با ایران، برجام، ترسیم کرده و مجاز شمرده، انجام می‌شود. ... همانطور که می‌دانید، ‌ما در چارچوب برجام متعهد شده‌ایم که مجوز فروش هوایپمای‌های مسافربری را صادر کنیم. ما این تعهد و دیگر تعهداتمان را درچارچوب توافق هسته‌ای با ایران اجرا خواهیم کرد.»۲ «تعهدی» که با سیاه بازی های فراوان که بخشی از آن را نیز از دزدان اسلام پیشه ی رژیم ایران و ایرانی تبارانی خودفروخته آموخته اند، پی گرفته می شود؛ بگونه ای که گویا «کنگره» و «حزب جمهوریخواه یانکی ها» با چنین داد و ستد نان و آبداری همداستان نیست و دولت «برادر مبارک» در آن سو به «آقایان» و مردم ایران، مهربانی روا داشته و در این سو، دولت خیانت پیشه ی «زهدان اجاره ای» برای دستیابی به چنین قراردادی، ناچار به عرق ریختن و جان کندن بوده است.

نیاز به باریک بینی چندانی نیست که در برابر آنچه دولت «یانکی» ها در فروش های آنچنانی و دستیابی به سودهای سرسام آور و از آن میان، فروش پولساز جنگ ابزارهای پیش بینی شده در آینده بر دوش گرفته، رژیم خیانتکار و سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه نیز افزون بر سایر گند و گه کاری های تاکنون به انجام رسیده و از آن میان، پایمال نمودن دستاوردهای انرژی هسته ای که بگمانم خود اسلام پیشگان تبهکار با پیشکش آن، نخستین گام را برداشته بودند، ناگزیر به چنین خریدهایی از کشورهای امپریالیستی و ریزه خوران چینی و روسی آن ها در چارجوب آن قراردادهای ننگین است. اینکه رژیم خیانتکار فرمانروا بر ایران، چه ننگ های دیگری نیز دور از دیدگان توده های مردم در چارچوب یادشده بر دوش گرفته را آینده نشان خواهد داد. این رژیم آنچنان به ننگ تن داده و به جز کشورهای امپریالیستی، در برابر هر رژیم پست و فرومایه ای از ترکیه ی اردوغانی گرفته تا عربستان وهابی گردن خم نموده که دور از ذهن نمی دانم، بهره جویی سربازان «یانکی» و کشورهای همدست آن ها در شاخاب پارس از «خانه های رفاه» برپا شده بر بنیاد تنگدستی و نگونبختی بسیاری از زنان میهن مان در اینجا و آنجا نیز در بندی از بندهای آن قراردادهای ننگین گنجانده شده باشد. «عین الله خیانت پیشه ی رژیم» با همه ی پدرسوختگی اش در لاپوشانی واقعیت ها بدرستی اشاره نموده بود که:
«برجام یک تفاهم نامه بسیار قطور است و بندهای زیادی دارد ...»۳

این گزارش را که می خواندم به هر شَوَندی، یاد «هموطن دلسوز»۴ که در پشتیبانی از قراردادهای ننگین و ایران بربادده «ژنو»، «لوزان» و ... به آخوند پفیوز امنیتی نامه نوشته بود، افتادم و ناخودآگاه با خود گفتم:
کجاست آن «هموطن پفیوز» تا "تعهدات" امپریالیست ها با «تعهدات» رژیمی پست که وی از عملکرد آن پشتیبانی نمود را سبک سنگین کند؟

ب. الف. بزرگمهر    دوم تیر ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/06/blog-post_49.html

پی نوشت:

۱ ـ بجای برآورده می کند

۲ ـ «استقبال وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ و ایران‌ایر»، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»، دوم تیر ماه ۱۳۹۵

۳ ـ «عین الله نظام» پس از دیدار با یوکیا آمانو، رییس «بنگاه جهانی انرژی اتمی»،  برگرفته از «آمانو گزارش خوبی از اجرای برجام ارائه کرد»، «جام جم»، ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

۴ ـ این فرومایه ی تن به نوکری کشورهای امپریالیستی داده و بگمان بسیار، همدستِ رژیم تبهکار اسلام پیشگان را بهتر است، «هموطن پفیوز» نامید. «هموطن پفیوز»ی که در تنها برخوردم با وی در نشستی سال ها پیش، جداگانگیِ (تفاوت) چشمگیر موضعگیریِ سازمان زیر رهبری وی در آن هنگام با موضعگیری رویهمرفته انقلابی آن سازمان سیاسی در کوران انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (با همه ی ندانمکاری ها و تندروی ها!) را یادآور شده و پرسشی بجا به میان آورده بودم که چرا شما که ایدئولوزی زدایی کرده و راه دیگری برگزیده اید، همچنان همان برنام شناخته شده ی پیشین را بکار می برید؛ برنامی که هواداران و بازماندگان آن سازمان در ایرانِ آن هنگام، همچنان با همان موضعگیری پیشین (به رسمیت) می شناختند و هنوز هم گروه های برجای مانده ای از آن همان راه را می روند. پاسخ "منطقی" وی (در کالبد منطقی صوری و نه بیش از آن!) به آن پرسش، گرچه بختی برای پرسش و پاسخی دیگر برایم برجای ننهاد و خود نیز بر بنیاد راه و روش نه چندان درست و باریک حزب توده ایران در برخورد با چنین گرایش های فرصت جویانه ای (اپورتونیستی)، گرایشی به ستیزه ای پُلمیک در آن باره نداشتم، ماهیت گمان برانگیز مَنِش وی را دستِکم تا اندازه ای و بیش تر بگونه ای حسّی، برایم روشن نمود؛ احساسی نیرومندتر از هر  منطقی ندا درمی داد که با آدمی نادرست و سردرگم روبرویی که در کالبدِ خودش نیست. گذشت زمان نشان داد که آن هشدار درونی، درست بود.

***

استقبال وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ و ایران‌ایر

جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه ضمن استقبال از بیانیه شرکت هواپیماسازی بوئینگ درباره توافق با ایران ایر، گفته است، این توافق در چارچوبی که توافق هسته‌ای، برجام، مشخص کرده است، انجام می‌شود.

به گزارش آسوشیتدپرس شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ روز سه شنبه در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. درصورت انجام این معامله، این بزرگ‌ترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ خواهد بود.

جان کربی گفته است: وزارت امور خارجه از بیانیه شرکت بوئینگ درباره توافق با ایران ایر استقبال می‌کند، این معامله در چارچوبی که توافق هسته‌ای با ایران، برجام، ترسیم کرده و مجاز شمرده، انجام می‌شود. شرکت بوئینگ در خصوص این توافق با وزارت خارجه در تماس نزدیک بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرده است: همانطور که می‌دانید، ‌ما در چارچوب برجام متعهد شده‌ایم که مجوز فروش هوایپمای‌های مسافربری را صادر کنیم. ما این تعهد و دیگر تعهداتمان را درچارچوب توافق هسته‌ای با ایران اجرا خواهیم کرد.

جان کربی در ادامه گفته است: برجام  اجازه همکاری شرکت‌های تولید کننده هوایپماهای مسافربری از جمله شرکت‌های آمریکایی، با ایران در زمینه های مجاز را داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که چنین معامله‌ای برای اقتصاد و ایمنی مسافران اهمیت دارد.

آسوشیتدپرس می گوید، پیشتر مقام های ایرانی گفته اند که قرارداد با بوئینگ برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری و به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

...

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»، دوم تیر ماه ۱۳۹۵

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است و بخشی از آن را نیز پیراسته ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!