«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

بله! ما باید نزد «جامعه جهانی» و ریزه خواران شان روسپید باشیم

بله! ما باید نزد «جامعه جهانی» و ریزه خواران شان روسپید باشیم؛* به اینجا که این و آن درباره مان چه می گویند، کاری نداریم؛ ولی آنجا چرا؟ چون آن ها نیازمند آنند که "گربه" دیگر پنج پنج نمی گیرد تا بتوانند هستینگی تبهکاری ها را از چشم توده های مردم خود پنهان و پوشیده نگاه دارند. برای همین ما به تبهکاران و آدمکشان و مزدوران که همگی از ژاد خودمانند، کاری نداریم؛ ولی هر کسی که گوشه ای از تبهکاری و مزدوری آنان را از پرده بیرون بیندازد، بدار می کشیم تا نزد جامعه جهانی روسپید بمانیم.

از زبان «کیر خر نظامِ خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۲

* فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از معترضان آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده، به «دیده‌بان ایران» گفت: «به هیچ‌کدام از ادله ما در دادگاه توجه نشد و حکم اعدام صادر کردند، به ما گفتند ادله شما فاقد ارزش است.» او افزود: «خانواده مقتول رضایت محضری دادند؛ اما متاسفانه پرونده سیاسی شد.»

عباس دریس، پدر سه فرزند، در زندان است چون می‌خواهند به دلیل اینکه شاهد یک قتل عام (کشتار نیزار ماهشهر) بود، ساکتش کنند. او بی‌گناه است. من از حکومت ایران می‌خواهم که او را آزاد کنند و از جان او بگذرند.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۳ اسپند ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!