«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۹, شنبه

دوباره سر و کله ی این ترک دوروی کارچاق کن پیدا شد ...

دوباره سر و کله ی این ترک دوروی کارچاق کن و شایسته ترین نوکر «جامعه جهانی» در پدرسوختگی و پاچه ورمالیدگی پیدا شد* تا باری دیگر سرِ خرس مهربان روسی را شیره بمالد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ اسپند ماه ۱۴۰۲

* «رجب طیب اردوغان»، مهتر جمهور ترکیه با همراهی «بچه پرروی مزدور یهودی»: «زلنسکی» ، آدینه ی گذشته در بیانیه ای رسانه ای در استانبول به آگاهی رسانید که «آنکارا» آماده ی میزبانی نشست همزیستی آشتی جویانه ی اوکراین با همپایی روسیه است. [پُخ یِدّی!]

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه»  ۱۸ اسپند ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!