«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

بفرمایید چای نوش جان کنید تا مغزتان کمی سبک شود!

گوش تان می خارد یا پُزی برای نادیده گرفتن من است؟ اگر گوش تان می خارد، می توانم همانجور که گاهی گوش کودکانم را می مالم، شما را هم گوشمالی دهم. به هر رو، اینک دیگر وختِ حساب و کتاب نیست؛ بفرمایید چای نوش جان کنید تا مغزتان کمی سبک شود!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

رهبر چین، «شی جین‌پینگ» در نشست گشایشِ «کنگره ملی خلق» ـ پِکَن ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!