«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

تو چرا از این کارچاق کنی ها دست برنمی داری؟ ـ بازپخشش

ـ این بدبخت ها که زیر بارِ همه ی چیزهایی که از آن ها خواسته بودیم، رفته اند؛ کجای جهان و کدام کشور را می یابی که اینچنین برنامه های «بانک جهانی» و «صندوق جهانی پول» و سایر بنیادهای اقتصادِ آزاد را موبمو پیاده کرده باشند؟ در آنجا هم اینک، هر کارگری ناگزیر بجای سه تن کار می کند و باید کلاهش را هوا بیندازد که در میان لشکر بزرگ بیکاران، توانسته کار پیدا کند. هم «برجام» و هم خود آن ها نه تنها برای ما سودمندند که الگویی درخور برای پیاده نمودن در سایر کشورهای بخت برگشته اند. من با این خبرچین خودتان هم که آنجا کاشته اید بتازگی گفتگو کردم؛ می گفت، ما که همه چیز را پیشاپیش بگردن گرفته و داریم انجام می دهیم؛ با این روشی که شما در پیش گرفته اید بزودی جایی برای سیاه کردن حتا نانخورهای خودمان نیز بر جای نمی ماند؛ میلیون ها مردمی که دیگر گوش شان از سخنان ما پر است، جای خود دارند؛ آن ها چشم دیدن ما را هم ندارند.

ـ برنامه های دوربردی ما که چالش ایران هم در آن می گنجد از این ها فراتر است. در آن برنامه که خودت هم بگمانم بویی از آن برده و در یکی از سخنرانی های چندی پیشَت اشاره ای کمرنگ به آن نموده بودی، حتا اروپای باختری نیز چنانچه آبخُست بزرگ «انگلوساکسون ها» را کنار بگذاریم، دیگر از جایگاهی چون زمان «جنگ جهانی دوم» برخوردار نیست. تو چرا از این کارچاق کنی ها دست برنمی داری؟

ب. الف. بزرگمهر  سوم شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_25.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!