«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

هوس سرودن به سرتان نزده؟ ـ بازپخشش

سه بیت از سروده هایی هنوز سروده نشده! (با ویرایشی تازه)

به پایِ استوارِ راستی، سوگند
که پا نهادن به آنجا باشد ننگ!

شق القمر که معجزه ای نیست
چونکه علی به گاهِ ولادت، بانگ زد علی!*

به گورِ پدرِ شاعر مدّاح سگ بباید رید
که چنان مجیزگویی آمد ز تخمش پدید!

ب. الف. بزرگمهر    سوم امرداد ماه ۱۳۹۲


* اشاره به علی خامنه ای که گویا هنگام زاده شدن، «یاعلی» گفته بود!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!