«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۲, شنبه

پشتیبانی از پیشنهادِ مهتر ‌جمهور کلمبیا هم اکنون بایسته است و نباید آن را به آینده وانهاد

چرا کشورهای دیگر جهان از آن میان بویژه شیخک نشین ها و خرسک نشین های درون و پیرامون شاخاب پارس از کار بسیار درست و پیشنهاد ارزنده ی «گوستاوو پترو»، مهتر جمهوری کلمبیا پشتیبانی نکرده اند؟!* از دید من، این پشتیبانی هم اکنون بایسته است و نباید آن را به آینده وانهاد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

* گوستاوو پترو، مهتر ‌جمهور کلمبیا از دادگاه کیفری جهانی و «شورای امنیت سازمان ملت ها» خواست تا برای جلوگیری از نسل‌کشی مردم پلستین در شهر رفح غزه دست بکار شود.

کابینه جنگ اسرائیل روز جمعه با «گسترش سنجیده» عملیات نظامی در رفح موافقت کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، متعهد شد علیرغم تهدیدهای آمریکا برای کاهش کمک های نظامی، این حمله را ادامه دهد.

پترو در واکنش به بیانیه رهبر اسرائیل نوشت: نتانیاهو نسل کشی را متوقف نخواهد کرد. «این به معنای صدور حکم بین المللی از سوی دادگاه کیفری بین المللی است.»

رهبر کلمبیا پیشنهاد کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید «استقرار یک نیروی حافظ صلح در خاک غزه را بررسی کند.»

در سخنرانی روز کارگر در بوگوتا در اوایل این ماه، پترو متعهد شد که روابط دیپلماتیک خود را با رهبری "نسل کش" اسرائیل قطع کند و با فلسطینی های غزه ابراز همبستگی کرد که "کودکانشان در اثر بمب ها مرده و تکه تکه شده اند."

رفح در جنوب غزه آخرین مرکز عمده جمعیتی این منطقه است که هنوز تحت کنترل اسرائیل نیست. در ماه های اخیر صدها هزار فلسطینی آواره داخلی در آنجا پناه گرفته اند. در اوایل این هفته، اسرائیل شهر را بمباران کرد و نیروها و ده ها تانک را به مناطق شرقی اعزام کرد که آن را یک عملیات "محدود" توصیف کرد.

چندین رسانه ماه گذشته گزارش دادند که دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند نتانیاهو و چند مقام عالی رتبه دیگر را به جنایات جنگی در رابطه با جنگ غزه متهم کند.

به گزارش یکی از رسانه ها، نتانیاهو از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا از تعقیب دیوان کیفری بین المللی به همراه یوآو گالانت، وزیر دفاع و هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل جلوگیری کند.

نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده هر دو نسبت به "عواقب" دیوان بین المللی کیفری در صورت تعقیب مقامات اسرائیلی هشدار داده اند و اکنون گزارش شده است که گروهی از دموکرات های جمهوری خواه در حال طراحی تحریم ها علیه دادگاه هستند.

برگردان گزیده ای از یک گزارش برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳ به یاری «گوگل» که بختی چندان برای ویرایش آن نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!