«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴, جمعه

سزایی زمینی بدست توده های مردم ایران شاید! ـ بازپخشش

سارو قهرمانی، ۲۴ساله، ۱۱ شب پیش ناپدید شد. کوشش های پدر و مادر برای یافتن وی بجایی نرسید. آدینه شب، از سوی «اطلاعات سنندج» به آگاهی شان می رسانند که کالبد بیجان پسرشان در سردخانه آماده ی بازپس گرفتن است و تهدید می کنند که حق گفتگو با رسانه‌ها را ندارند!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

چنین رژیم سگ مذهبی را باید زیر پا له کرد و آن رهبر پوشالی و دیگر سردمدارانِ یکی از دیگری  مادربخطاتر آن را بسزای تبهکاری های شان رساند:
سزایی زمینی بدست توده های مردم ایران!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_79.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!