«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه

سوسیالیسم همین است دیگر! هر چه دارید از دست تان می گیرند ... ـ بازپخشش

من به همگی شما هشدار می دهم؛* چنانچه نجنبیم، همه چیزمان را از دست می دهیم. برای اینکه نمونه ای جلوی روی تان بگذارم، یکی از کابوس هایی که هر از گاهی می بینم را برای تان می گویم؛ در این کابوس ها که هر بار با پیشانی عرق کرده و تپش قلب از خواب می پرم، می بینم شمار بسیاری کون لختی، زمین گُلف نازنینم که بیش تر از «نَمالیا» دوستش دارم را پر کرده اند و هر کدام شان، چوب گُلفی در دست، توپ را در زمینی که بجای سبزه و چمن، پر از چاله چوله شده به این سو و آن سو می پرانَد ...

دیدن آن همه کون لختی و انبوهی توپ که اگر به چشم و چالت بخورند، کور یا ناکارت می کنند، سخت بیم برانگیز است؛ بویژه آنکه از خواب می پری و می بینی، جا تر است و «نَمالیا»یی در کار نیست؛ همین است دیگر! هر چه دارید از دست تان می گیرند و ناچارتان می کنند، مانند همان کون لختی ها رفتار کنید. تا دیر نشده، باید جنبید؛ مگر ما می توانیم همه جا دیوار بکشیم؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷


* «کاخ سپید [بخوان: کاخ روسیاه!] و بلندپایگان ”یانکی“ می‌گویند که رییس‌جمهوری آن کشور می خواهد هفته ی آینده درباره ی ونزوئلا و ”بیم برانگیزی های سوسیالیسم“ در میامی (فلوریدا) سخنرانی کند.»  برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!