«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

آخ! چه سخته الکی لبخند بزنی ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هنرپیشه و همسر جوانش روی فرش سرخِ آنچه «جشنواره» نام داده اند در شهر کَن (فرانسه) 

«فرش قرمز جشنوارۀ کن از ۲۵ اردیبهشت بار دیگر در این شهر ساحلی جنوب فرانسه پهن شده و غوغای ستارگان و دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان سینما دوباره برپاست. از ایران نیز فیلم ꞌدانۀ انجیر معابدꞌ در بخش نخل طلا حضور دارد و کارگردان آن محمد رسول‌اف که پنهانی از ایران خارج شده، در راه این جشنواره است.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!