«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

... پس ما چگونه به اینجا آمدیم؟! ـ بازپخشش

... پس ما چگونه به اینجا آمدیم؟! چه کسی ما را بالا کشید؟ آیا نردبانی در کار بود؟ نه! ما هیچکدام از اینا را به یاد نمی آوریم. نکند از آسمان فرود آمده باشیم؟! عجیب است! این را هم به یاد نمی آوریم ... لاکن از همه بهتر همین است:
ما از آسمان فرود آمده ایم؛ نردبان و اینا هم در کار نبود. شأن و منزلت ما آسمانی است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_98.html

زیرنویس تصویر:

«همه بدانند که هیچ کس با دروغ، تخریب و تهمت به جایی نمی‌رسد و به فرض محال هم که برسد ارزشی ندارد و با نردبان دروغ نمی توان به پشت بام عدالت رسید.»، آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در یکی از همایش های ریشخندآمیز رژیم، «ایلنا»، ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!