«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۱, جمعه

ملاحظه می فرمایید که این موشک ها تا چه اندازه کارساز بود

ملاحظه می فرمایید که این موشک هایی که برادران موشک پران مان به آنجا پراندند تاچه اندازه کارساز بود. ما می دانیم که شما نیز از نیرو گرفتن «پوک کَلّه های کُرد» (PKK)، «روزگاوها» (جنبش توده ای «روژاوا») و نمونه های دیگری از آن ها در جاهای دیگر کردستان کم تر از ما نگران نیستید. در حالیکه همه جا پیرامون مان و در جهان راه حل مسائل را در پیروی از سُنَّت های خود جستجو می کنند و نمونه ای از آن را جناب آقای «پوتین» در جریان رییس جمهور شدن خود با دولا راست شدن های پی در پی در برابر شمائل عیسا سلام الله و ننه ی مُکَرّمه ی باکره شان به نمایش نهاد، این کَلّه پوک ها در کردستان و در جای جای ولایت اسلامی خودمان، سُنَّت شکنی پیشه کرده و از اسلام آزاری دست برنمی دارند. آن ها در کردستانِ شما همانجور که می دانید، چشم دیدن دو طایفه ی محترم ایلخان قدیمی «طالبان» و «بارزان» که خود جنابعالی نیز تخم و ترکه این یکی هستید را ندارند. ما باید به حول و قوه الهی و انشاء الله با یاری و همکاری شما ریشه ی همه شان را از سرزمین های دَرندَشت اسلامی مان درآوریم تا هم خود به آسودگی زندگی کنیم و هم «جامعه جهانی» از شرارت های شان برای همیشه آسوده شود.

از زبانِ «کیر خر نظامِ خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!