«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

چهره ها سخن می گویند ...

چینیِ از راست به چپ:
ـ بیخود آمدم؛ چیزی تازه برای گفتن ندارد ...

ـ داستان روشن است؛ ما به نفت و گاز و کانی های آن ها نیازمندیم و آن ها پشتوانه ای نیرومند در برابر باخترزمین می جویند؛ سایر چیزهایی هم که بر زبان می آورد، رنگ و لای آبِ (لعاب) پیرامون آن است ...

دختر چینی رده ی دوم با نگاهی موشکافانه که بیش از گوش دادن به گفته ها سرگرم واکاوی است:
ـ سرشت بدی ندارد ... دورو هم نیست؛ ولی چرا نخش بازی می کند؟! نشانه ای از درگیری اندیشه و سردرگمی؟ شاید ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

دانشجویان «دانشگاه پلی تکنیک هاربین» (چین) در دیدار با ولادیمیر پوتین، مِهتَرِ جمهور روسیه

۲۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!