«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

اگر به جنگ ابزار ساز و برگ یافتند و رگ و ریشه تان را نابود کردند، چه؟ ـ بازپخشش

کیر خر بیشرف! نزدیک روز کارگر شد و دوباره ترس برت داشت؟ از چه می ترسی بدبخت؟ مگر امام راحل نگفته بود: خدا هم کارگر است؟ خوب! این ها هم کارگرند و می نشینند تا به دشواری های رستایی (صنفی) خود رسیدگی کنند و راه هایی برای بیشمار دشواری هایی که مسوولین یکی از دیگری پاکدست تر و کون پاک ترت در کشورمان فراهم آورده اند، بجویند. آیا کار بدی می کنند؟ آیا دور هم نشستن و گفتگو کردن، تنها سزاوارِ مشتی شکمباره ی بیکاره است که با شکم انباشته از «ماکولات و مشروبات» بزبان گوش آشنای خودتان (یا همانا خوردنی ها و آشامیدنی ها بزبان پارسی) دور هم بنشینند و گاه همراه با دود کردن تریاک، آسمان ریسمان برای هم ببافند؟! خوب! کیر خر! این را هم نمی توانی ببینی؟ اگر به جنگ ابزار ساز و برگ یافتند و رگ و ریشه تان را نابود کردند، چه؟ می ترسی؟ بله با چشم بسته هم می بینم چگونه تیک تیک می لرزی. آه! پناه بر خدا! می بینی کار را به کجا می کشانی؟! خوب! این هم یک یادآوری شاید سودمند برای تو! و کسی چه می داند، شاید از جهان بالا. به شمار آدم های روی زمین، ریسمان الهی هست و چه بسا بهتر از ریسمان نادان هایی چون تو.

ب. الف. بزرگمهر   ششم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_86.html

زیرنویس تصویر:

«طبق اطلاع، امروز موکلم: پروین محمدی و یازده فعال صنفی و کارگری دیگر در پارک جهان نما نزدیک کرج بازداشت شده اند .امیدوارم هرچه زودتر آزاد شوند.» محمدعلی جداری فروغی، وکیل پایه یک دادگستری، ساعت هشت و نیم ششم فروردین ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!