«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۱, جمعه

دو نمونه از بکارگیری دمکراسی و پاسداری از هوده ی آدمی و دیگر کشورها به شیوه ی «یانکی» ها

در زیر دو نمونه از چگونگی بکارگیری دمکراسی و پاسداری از هوده ی آدمی به شیوه ی «یانکی» ها را بر بنیادِ گفتگوی پندارآمیز خبرنگاری با «پرزیدنت بادبادی» آورده ام؛ دمکراسی و پاسداری از هوده ی آدمی رنگ و رو باخته ای که دیگر نه تنها آن رنگ و روغن تا بیست سی سال پیش خود را ندارد که به اندازه ی آبکی شده که با هیچ ترفندی نمی توان آن را بخورد ملت ها و خلق های جهان داد؛ چیزی چون «آب زیپو» یا از آن بدتر که در گویشِ کوچه و بازار زشت و زیبای ما ایرانیان: «آب کُس رُقّیه» نام گرفته است.

پرسش خبرنگار زبان دراز از سردمداران «یانکی» ها در «کاخ روسیاه»:
ـ شما که بزرگ ترین پشتوانه ی دولت عزراییل و مِهتَرِ آن «ناتانیاهو» هستید، چرا به آن ها فشار نمی آورید تا آتش بس را پذیرفته و دست از بمباران شهروندان بیگناه عرب که بیش ترشان زن و کودک و کهنسال هستند، بردارند؟

پاسخ آماده شده برای روخوانی از سوی «مستر کوکایین»:
ـ سامانه ی ما بر بنیاد دمکراسی و پاسداری از هوده ی آدمی و دیگر کشورها در گزینش راهکارهای خود استوار شده و ما نمی توانیم دولت ها و ملت های دیگر را به آنچه دلخواه ماست، واداریم. همین روزهای گذشته چندین بار از آن ها خواستیم که هوده ی آدمی در غزه را پاس دارند و از بمباران و کشتن شهروندان خودداری کنند؛ ولی بیش از این کاری از دست مان ساخته نیست. 

ـ اینگونه که گزارش های مالی وزارت دارایی عزراییل نشان می دهد، کم و بیش نیمی از جنگ ابزارهای بکار برده شده از سوی ارتش آن کشور در جنگ غزه از کشور ما خریداری شده است.* چرا دولت شما به آن ها این همه جنگ ابزار فروخت تا آدم بکشد؟

ـ این هم در چارچوب همان دمکراسی و پاسداری از هوده ی آدمی می گنجد؛ ما که نمی توانیم دوستان خود و آن ها که وبالِ گردن مان هستد را در تنگنا بگذاریم. ما از این هوده برخورداریم که به هر کس که دلمان خواست، جنگ ابزار بفروشیم. چنانجه شما جُستاری به این سادگی را درنیافته اید، روشن است که از دمکراسی سر درنمی آورید.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

* «رسانه‌های اسرائیل با استناد به گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل اعلام کردند حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ جاری علیه گروه افراطی حماس در غزه به کار برده، از آمریکا خریداری شده است.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!