«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

تو پاکی و هر کاری از تو سر زند، همچنان پاک خواهی ماند ... ـ بازپخشش

از زبان رهبر دَبَنگ به پسرخوانده ی دُردانه و بچه بازش:
تو پاکی و هر کاری چه خوب، چه بد که از تو سر زند، همچنان پاک خواهی ماند؛* زیرا با ایمانی و این خواست خداوند زمین و آسمان هاست! گناه از آنِ بی ایمان هاست که اندیشه ای آلوده دارند و ترا که با نوایی ملکوتی قرآن تلاوت می کنی، ریشخند می کنند؛ ولی، سخت مراقب باش تا از آن حدّی که خداوند برای مومنین تعیین نموده، پا فراتر نگذاری و تا ختنه گاه بیش تر فرو نکنی! نگرانی نیز بخود راه مده و دیگر برادران را به پایین کشیدن شلوارشان تهدید مکن! تا ما هستیم، تخمت را هم نمی توانند بگیرند ...

ب. الف. بزرگمهر     نهم آبان ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_72.html

* «برای پاکان همه چیز پاک است؛ ولی برای آنان که آلوده اند و بی ایمان، هیچ چیز پاک نیست؛ هم اندیشه شان آلوده است و هم وجدان شان.»

برگرفته از «نامه ی پولُس پیامبر به تیتوس» (دنباله ی «انجیل لوقا»)، انجیل عیسا مسیح، برگردان «هزاره نو»، انتشارات ایلام، سال ۲۰۰۹ ترسایی (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!