«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

چشمم آب نمی‌خورد ... ـ بازپخشش

چشمم آب نمی‌خورد
از این باران‌های بی‌موقع
که شیشه‌های پنجره را
هاشور می‌زند
و سیل‌هایی
که صندوق‌های خیریه با خود می‌آورد

چشمم آب نمی خورد
از این ابرهای اقساطی
که با بهره های ۲۰٪ نزول می کند
لطفا به پمپ آب بگو
خواب عمیق چاه را آشفته تر مکن
این خاک
فقط به لطف چشمه سبز می‌شود!

اکبر اکسیر

«برگرفته از «تلگرام»»

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/05/blog-post_24.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!