«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

بالای درخت نشین ها همه شان می دانستند ... ـ بازپخشش

حالا یک چیزی گفتند دیگر!* منظورشان این نبود که ندانمکاری انجام شده را بگردن دیگران بیندازند؛ تنها خواستند برای جلوگیری از پیشامدهای ناروا بگویند که دیگر سران قوا و از آن میان، رییس محترم قوه قضاییه، در این تصمیم دورِ هَمی دست اندر کار بوده و انشاء الله در پی یافتن بز عزازیل نباشند که همه ی گناهان را بر گردن وی بیندازند. رهبر عظیم الشان مان نیز از مدت ها پیش در جریان چنین تصمیمی بودند؛ ولی درست پیش از انجام آن، فرمودند که در این کار سررشته ای ندارند! خوب! این نخستین بار بود که ایشان چنین فرمایش گُهـ ـ ـ رباری بر زبان می راندند که همه ی ما هموندان دولت، آن را به فال نیک می گیریم. جناب آقای دکتر روحانی با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی** گواه کشته شدن عوام النّاس بدست برادران دینی ـ امنیتی بودند؛ ولی در نشست با شورای اداری آن استان که نمی توانستند و نمی بایستی آه و ناله سر دهند و بدتر از آن، گریه و زِرزِر راه بیندازند و دلِ مسوولین پاکدست را بشکنند. برای همین، ناچار شدند، فرمایشات شان را با خنده بر زبان بیاورند تا امیدشان را ناامید نکنند! شما نباید چنان فرمایشات و چنین رفتاری را بدل بگیرید. ما هم برای همین اینجا کاشته شده ایم که شما را از برداشت نادرست که خدای ناکرده، کار بیش تری دست همه مان خواهد داد، بیرون بیاوریم و دل آسوده کنیم.

از زبان آن تبهکار مادربخطا:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_2.html

«من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است؛ چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم ...»  گفته های آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک، در نشست «شورای اداری استان آذربایجان شرقی، برگرفته از  «آفتاب»  ششم آذر ماه ۱۳۹۸

** «در روزهای گذشته از اظهارات دکتر روحانی برداشت های نادرستی صورت گرفت. ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی مسایل رخ داده در کشور پس از اصلاح قیمت بنزین را دنبال می کردند و اظهارات ایشان نیز به معنای سلب مسؤولیت از خود نبوده و نیست. منظور رئیس جمهوری به هیچوجه سلب اختیار و مسؤولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است؛ بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند ...»  گفته های محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری، برگرفته از «ایرنا»، هشتم آذر ماه ۱۳۹۸

زیرنویس تصویر:

بالای درخت نشین ها همه شان می دانستند چه گُهی دارند می خورند. گندش که درمی آید، کار ما سنگین تر می شود و ناچار می شویم، گند و گهِ تلنبار شده ی بیش تری از پای درخت به این ور و آن ور بپراکنیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!