«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۴, شنبه

نشستی امنیتی به بهانه ی مهمانی که مناسبت آن روشن نیست! ـ بازانتشار

آیا کسی از «یانکی»ها اسلام آورده یا جشن ختنه سوران یکی از اسلام آوردگان پیشین است؟!

به گزارش کوتاه زیر اندکی باریک شوید! شاید آنچه در کل آن آمده، سخنانی پیش تر گفته شده است که هیچگونه آگاهی و خبررسانی راستین در آن نیست؛ ولی یک نکته ی مهم دربر دارد که برای شناخت هرچه بیش تر رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، سودمند است:
نشست آخوند امنیتی از کلاه جادو بیرون آمده ی ایران در نشستی غیررسمی که نام مهمانی بر آن نهاده اند با حضور دستِکم سه مشاور امنیتی «یانکی» ها که پرده ای کوتاه، ولی گویا از هماوندی های راستین میان رژیم مردمکش و تبهکار ایران با پلیدترین رژیم سرمایه داری امپریالیستی جهان را به نمایش می گذارد.

بیگمان، حق با یکی از حاضرین در آن مهمانی است که از زبان وی، چنین آمده است:
«اگر قرار باشد اتفاقی در این زمینه [گفتگوهای هسته ای] بیفتد، در گفتگوهای خصوصی می افتد.» (گزارش زیر)؛ گرچه، ناگفته نماند که سخن بر سر دامنه ی گسترده ای از جُستارها، پدیرش سرسپردگی باز هم بیش تر و به دوش گرفتن وظایفی درخور از سوی رژیم جمهوری اسلامی بگونه ای است که پیوست و گواریده شدن ایران در شکم سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی را که در زمینه ی اقتصادی کم و بیش با کامیابی به پیش رفته، در زمینه ی سیاسی نیز به فرجام برساند؛ و همه ی این ها به بهای بازهم بیش تر به خاک نشستن توده های مردم ایران که هست و نیست خود را هرچه بیش تر از دست می دهند.

ب. الف. بزرگمهر    چهارم مهر ماه ۱۳۹۳


افزوده های درون [ ] از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

***

مهمانی شام روحانی با مقامات پیشین آمریکا، از مادلین البرایت تا مشاوران پیشین امنیت ملی

حسن روحانی رییس جمهور با گروهی از اعضای پیشین دولت آمریکا و مقامات ارشد، شب ۲۳ سپتامبر دیدار کرد. (مانیتور)

به گزارش «انتخاب»، در میان مهمانان سه مشاور پیشین امنیت ملی [یانکی ها] از آن میان، «سندی برگر»، «برنت سکوکرافت» و «استیو هادلی» حضور داشتند. همچنین، «مادلین آلبرایت»، وزیر خارجه پیشین آمریکا، «جیمز دوبینز»، نماینده پیشین آمریکا در افغانستان و «ولی نصر»، پژوهشگر و استاد دانشگاه در میان حضار بودند.

یکی از مهمانان به شرط آشکار نشدن نامش گفت:
«جو ضیافتی که سال گذشته برگزار شد، مملو از امید و هیجان بود؛ اما ضیافت شام امسال بیشتر کاری بود.» وی افزود:
«این ضیافت، نشان دهنده ی آن است که روابط ایران و امریکا در حال عادی شدن است.»

روحانی خطاب به حضار گفت که او علاقمند به دستیابی به توافق هسته ای تا ماه اکتبر و در پی آن گره گشایی چالش های فنی تا ۲۴ نوامبر است.

مثبت اندیشی روحانی شگفتی نداشت؛ اما سخنان او در مورد هماوندی های دوسویه ی ایران و امریکا و همکاری در مورد نگرانی های مشترک، ناروشن بود.

مسوولان پیشین دولت امریکا که در این مهمانی حضور یافته بودند، گفتند که گفتگوگران ایران در نیویورک، درباره ی چالش های مورد اختلاف نرمش نشان نداده اند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت:
«باوجود بحث و بررسی چندین فرمول مختلف برای توافق، پیشرفتی حاصل نشده است.»

یکی از حاضرین با اشاره به گمانه ی برگزاری گفتگوهای هسته ای در سطح وزیران خارجه گفت:
«بدون گامیابی در هماوندی با چالش های مورد اختلاف، هیچ چیزی در نشستی وزیران خارجه رخ نخواهد داد.» وی افزود: «اگر قرار باشد اتفاقی در این زمینه بیفتد، در گفتگوهای خصوصی می افتد.»

برگرفته از تارنگاشت «شفقنا»

با پارسی نویسی و ویرایش درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!