«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

رئیس‌جمهور می‌خندد

نوید که هشت سالش بود تا کمر در سطل آشغال خم شد
کمان نشد
آرش نشد
ابروی یار نشد تا که محراب به فریاد آید

فقط خم شد و نیم کیلو موز گندیده و دو جفت جوراب بو گندو پیدا کرد

رییس‌جمهور می خندد!

غلامحسین که چهار انگشتش زیر دستگاه پرس  له و لورده شد،
خندید

نه چون صبح سپید
یا آفتاب سپیده دمان
یا برف زلال بر گنبد گیتی ای دماوند

که مثل سگی که زوزه می کشد از درد و دندان هایش پیداست

رییس‌جمهور می خندد!

فیض الله بر بساطی که بساطی نیست
می افتد
و خون جاری از چماق ماموران شهرداری را می نوشد

نه چون می صبوح و شراب دو ساله ی شیراز
و یا آب زمزم و جنات تجری من تحت الانهار
که مثل گاوی که بار و الاغی که فرمان نمی برد

رییس‌جمهور می خندد!

سکینه پستان های لهیده اش شیر نمی دهد
پستان های آویزان بدقواره اش

نه اینکه جنگل آمازون باشد
یا کارخانه ی پگاه
یا اینکه خانواده ی سالم در پستان سالم

این طفل معصوم پدرسگ
چقدر باید بمکد مگر
تا از نان و پنیر و سیب‌زمینی شیر بکشد بیرون؟

رییس جمهور می خندد!

محمد بیست ساله متولد حمیدیه ی اهواز
در خیابان به ضرب گلوله از پا در می آید
و مادرش آنقدر سرش را به دیوار می کوبد که می ترکد

بغض نبود که در گلوی عاشق رسوب کرده باشد
حباب نبود که براندازد از نشاط کلاه
یا بادکنک رنگی عزیزم «هَپی بِرث دِی»

سر بود
سری که خاک بر سرش بود
سری که خسته بود
سری که آرزو داشت
محمد داشت

رییس جمهور می خندد
رییس جمهور می خندد
رییس‌جمهور قاه قاه می خندد
رییس جمهور از خنده ریسه می رود
رییس جمهور دل و روده اش را می گیرد
رییس جمهور می ریند!

فریاد موسویان

برگرفته از «تلگرام»  ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!