«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

بچه ها! چون ولایت مقدس ما را فرشته ها می گردانند ...

بچه ها! چون ولایت مُقَدَّس ما را فرشته ها می گردانند و اینگونه که می گویند، آن ها به هیچ چیز نیاز ندارند و همیشه در آن بالا بالاها یا جاهای دوردست گشت و گذار می کنند، نمی توانند نیاز ما آدم ها و کودکان به خورد و خوراک و جامه و گردش را دریابند. ما هم باید آن ها را دریابیم و چشم انجام هیچ کاری از آن ها برای پدران مان که در هفت تپه و جاهای دیگر برای زندگی آبرومندانه ی خانواده های شان کار می کنند را نداشته باشیم.*

ب. الف. بزرگمهر   چهارم امرداد ماه ۱۳۹۹

* با الهام از پیامِ فاتیما چشمه خاور به کودکان «هفت تپه» در ویدئوی پیوست:
پیامِ فاتیما چشمه خاور به کودکان هفت تپه (برگرفته از «تلگرام»، چهارم امرداد ماه ۱۳۹۹)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!