«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه

شما چرا شرم و حیا سرتان نمی شود؟! ـ بازانتشار

شما چرا شرم و حیا سرتان نمی شود؟! می بینید که ما هم روسری بر سر می گذاریم و روزها هم جایی آفتابی نمی شویم. کار و بارمان هم شبانه است. امروز هم تنها برای ژست سینمایی و تبلیع روسری و اینا اینجا آمدیم؛ وگرنه، نمی آمدیم. این مادرِ مُقَدّس را هم بزور به اینجا کشاندیم؛ نمی آمد.

ب. الف. بزرگمهر  ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_31.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!