«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۷, سه‌شنبه

ما رنج می‌بریم و شما کوه می خورید؟

ما رنج می‌بریم و شما کوه می خورید؟
دُشنه به‌دست و خون و رگ و روح می‌خورید؟

خاک و بهار و جنگل و دریا و آفتاب
از سفره ها ربوده و انبوه می‌خورید!

کابوس اگر شدیم میان خیال‌تان
آن‌‌روز از ذخیره‌ی اندوه می‌خورید

ایراندخت

سروده و تصویر برگرفته از «تلگرام»   ششم امرداد ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!