«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۶, دوشنبه

ما همیشه سنگ بزرگ را نشانه می گیریم ...

ما بیگمان می توانیم بجای ساخت و ساز و کاربرد چنان ناووَشی۱ در رزمایش ها که زمان و هزینه ی بسیاری نیز می بَرَد از قایق های آماده ی کوچک با همان آماج بهره ببریم؛ زیرا موشک های نقطه زن داریم و هنگامیکه یک قایق کوچک را می توانیم از راه دور نشانه بگیریم و بزنیم، ناو به آن بزرگی را نیز باید بتوانیم بزنیم؛ ولی چون کارمان نمایشی است و به این نمایش، نه برای بِرُخ کشیدنِ «استکبار جهانی» که برای خر کردن عوام النّاس نیازمندیم، دست به چنین کارهای بیهوده و بی ارزشی از دیدگاه نظامی زده و باز هم خواهیم زد. ما به پیروی از رهبر عظیم الشان مان، همیشه سنگ بزرگ۲ را نشانه می گیریم؛ ولی چه کنیم که از بد روزگار، تاکنون بد آورده و ریشخندِ این و آن شده ایم.۳

ب. الف. بزرگمهر   ششم امرداد ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

۱ ـ بجای کاربرد واژه ی بیگانه ی «ماکت» می توان از چیزی که بدیده گرفته شده + پسوندِ «وش» (یا با اندک چشم پوشی، پسوندِ «سان») بهره برد.

نمونه:
بجای «ایران ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی را به آب‌های تنگه هرمز جابجا نموده است.» می توان بسانِ آمیخته واژه ی «مَهوش» (ماه + وَش) نوشت:
ایران ناووَشِ یک ناو هواپیمابر آمریکایی را به آب‌های تنگه هرمز جابجا نموده است.

۲ ـ سنگ بزرگ، نشانه ی نزدن است!

۳ ـ تصویرهای ماهواره‌ای که روز دوشنبه، پنجم امرداد ماه گذشته، منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که ایران ناووَشِ یک ناو هواپیمابر «یانکی» ها بدرازای ۲۰۰ متر و پهنای ۵۰ متر را از بندرعباس به آب‌های تنگه هرمز جابجا نموده است. حسین دهقان، مشاور نظامیِ «کیر خرِ نظام خرموش پرور»، در گفتگویی رسانه ای با «جزیره» گفته بود که آماده‌سازی این ناووَشِ، اگر از آرشی برخوردار باشد، این است که «اگر بزنید، می‌زنیم.» بگفته ی وی:
«همیشه صحنه جنگ واقعی احتمالی را به صورت غیرنظامی یا رزمایشی طراحی و روی آن عمل می‌کنند.»

چنین بدیده می آید که «سپاه پاسداران تاریک اندیشی و تیره روزی» می خواهد نمایشی همانند «رزمایش پیامبر اعظم ۹» (اسپند ماه سال ۱۳۹۳) برگزار کند که در جریان، آن ناووَشِ یک ناو «یانکی» ها آماجِ شلیک چهار موشک قرار گرفت؛ ولی هیچگونه آسیبی ندید! در پاسخ به چرایی و چگونگی آن گفته شده بود، چون قرار است از این ناووَشِ در رزمایش‌های گوناگون سود برده شود بگونه ای ساخته شده که هر چه به آن شلیک شود، «در آب فرو نمی رود»!

بنیاد داده ها برگرفته از خبرخوانِ تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ششم امرداد ماه ۱۳۹۹ با ویرایش، فشرده و بازنویسی درخور از اینجانب است. ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس تصویر:
ما خودمان هم مانند پته ای هستیم که روی آب آمده و هر کاری بکنی زیر آب نمی رود!

از زبان این جان ننه اش، مشاور نظامی:  ب. الف. بزرگمهر   ششم امرداد ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!