«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه

«فاکت شیت نظام»! ـ بازانتشار

از زبان یکی از «نخودچی کشمش های هسته ای نظام»:
ببخشید! کاغذ استاندارد دم دست مان نبود؛ رییس مان گفت، روی همین کاغذ کارتان را بکنید. ما پس از پایان کار متوجه شدیم که این یکی از محاسبات فنی دکتر صالحی بوده است که با آن گیرهای فنی «نظام» در گفتگوها بحمدلله باز شد. خدای نکرده فکر نکنید که رییس مان از روی قصد و غرض این کاغذ را در اختیار ما نهاده است. اینجا همه چیز همینگونه است. هیچ چیز سر جای خودش و به هنگام در دسترس نیست!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/04/blog-post_80.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!