«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

اگر انشاء الله کار ما با «شیطان بزرگ» گره بخورد ... ـ بازانتشار

از زبان آخوندهای حکومتی:
اگر انشاء الله کار ما با «شیطان بزرگ» گره بخورد و تضمینی برای .... های مان بگیریم به میمنت و مبارکی، ما هم از این جوراب ها خواهیم پوشید و حتا با عبایمان چرخی می زنیم و کونی می جنبانیم در راه خدا!

منظورمان از گره، پیوندی مبارک است؛ نه خدای ناکرده، از آن گِره ها!

ب. الف. بزرگمهر    هشتم امرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_77.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!