«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

بحمدلله، گاز مایع، نفت کوره، ممه، ننه، هر چی دست مان برسد، می فروشیم ـ بازانتشار

ببخشیدش! برای خود یک چیزهایی می گوید که درد کسی را درمان نمی کند. گیریم که درآمدمان از گذشته، اندکی کم تر شده؛ ولی بحمدلله، گاز مایع، نفت کوره، ممه، ننه، هر چی دست مان برسد، می فروشیم.  چندان بد نمی گذرد و سور و سات مان روبراه است.

از زبان دودکش نظام سگ مذهب:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸


«میانگین صادرات گاز مایع ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۹، کم و بیش ۴۲۰ هزار تن در ماه بود. پارسال، میانگین این شمارگان، ۴۰۰ هزار تن در ماه بود. گاز مایع، یکی از درآمدزاترین صادرات فرآورده های نفتی ایران است و ارزش سالیانه ی آن به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار می‌رسد.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)
 
«می‌دانیم در شرایط تحریم و فشار، مردم در سختی هستند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. می دانیم در این شرایط، صادرات و واردات جابجایی پول و ارز ما در دنیا با مشکلات زیادی توام است و می‌دانیم که در صادرات نفت با مشکلاتی مواجه هستیم؛ اما در عین حال تلاش ما این است سختی معیشت مردم را کاهش بدهیم.» از گفته های آخوند پفیوز امنیتی، هنگام پیشنهاد بودجه ی سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای فرمایشی خرموش ها، برگرفته از «صنعت»  ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!