«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۳, جمعه

ناگفته های آخوند پفیوز امنیتی ـ بازانتشار

«دستان خود را به سوی جهانیان به نشانه ی دوستی دراز کرده‌ایم و با عبور از همه دشمنی‌ها و بدگمانی‌ها و توطئه‌چینی‌ها، فصل تازه‌ای در روابط کشورمان  با جهان گشوده‌ایم.»
بخشی از متن از پیش آماده شده ی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در پیشواز از برداشته شدن بخش ناچیزی از تحریم های اقتصادی کشورهای امپریالیستی، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

ناگفته های آخوند پفیوز امنیتی:
ما با به دار کشیدن جوانان گستاخ، سرکوب مردم برآشفته و پیشکش گلوله به کارگران بیکار شده به پیشواز چنین فصل مبارکی رفته و داوطلبانه، بسیاری چیزهای دیگر برای آسایش کارآفرینان بنگاه ها و نهادهای سرمایه جهانی، سرمایه گذاران محترم و ولینعمتان مان فراهم نموده ایم که با دیدن شان از مهمان نوازی ما بندگان الله از شادی پر خواهند کشید ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/01/blog-post_47.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!