«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۱, جمعه

کَاَنَّهُ نیّت خیر داشته و کار شما را هم سبک کرده است

پاسخ «کیر خر نظامِ خرموش پرور» به حاج آقای جا خورده:

آقا جان! اشکال از ماست که برای شورانگیز شدن انتخابات دست بدامن جِنّ و پری شدیم و آنها را برای رای دادن به ولایت فراخواندیم؛* ما که کف دست مان را بو نکرده بودیم که لابلای شان ارواح خبیثه هم ممکن است باشند و دست به کارهای ناشایست بزنند. شاید هم زیر سر جِنّ و پری های خوب باشد؛ روح است دیگر؛ با آنکه دست و پا و بدن ندارد، دیوار و گاوصندوق و اینا جلودارش نیست؛ همه جا می تواند سرک بِکِشِد. حالا کار بدی هم که نکرده، کَاَنَّهُ نیّت خیر داشته و کار شما را هم سبک کرده است؛ شما که برادر دینی وافادار به نظامی، چرا این همه جار و جنجال می کنی؟! کمی با خود بیندیش که دشمن همین را روی نیزه می زند و همه جا نمایش می دهد تا آبروی نظام مقدس آسمانی ـ ریسمانی مان را ببَرد؛ زبان بکام بگیر و برو خانه. یادت نرود که وخت نماز آن جنّ را هم دعا کنی.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۲

* «ناچار شدیم درها را برای همه ی مشتاقان رای گیری باز کنیم» ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2024/03/blog-post.html

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام» ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۲): کَاَنَّهُ نیّت خیر داشته و کار شما را هم سبک کرده استهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!