«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۳, چهارشنبه

بهتر از بسیاری مانکن های سالن های مُد ـ بازپخشش

باور می کنید یا نه؟! هم خودش و هم الاغش، بهتر از بسیاری مانکن های سالن های مُد راه می روند.

آقا بیشعور نمی خواهی یکی از برادرانِ آویزان به ریسمان را آنجا روانه کنی تا وی را با اسلام ناب آشنا کند؟! بزبان کژدم گزیده تان: بد مالی نیست؛ و به زیر آبی رفتن که اسلام پیشگان هنوز آن را خوب نیاموخته و آبروریزی به بار می آورند هم نیازی ندارد ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/12/blog-post_20.html

زیرنویس تصویر:
Himba, Namibia, Photo Nigel Paviit


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!