«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۴, شنبه

نمی دونن که ما بیدی نیستیم ازین بادا بلرزیم ـ بازپخشش

اِوا! اینا چرا هر چیزیُ به دُنبِ سیاست می بندن؟!۱ این یک موضوع خانوادگیه؛ هر چی بیش تر بخوان با سیاست و اینا قاتیش کنن و فشار بیارن۲، بیش تر به ناموسِ من برمی خوره ... بهشون پیغام داده بودم که رقم مهریه رُ زیاد کنن؛۳ بگوش نگرفتن. به خیال شون، ضعیف۴ گیر آوُردن و کنج دیفار گذاشتن؛ نمی دونن که ما بیدی نیستیم ازین بادا بلرزیم ... قربونِ لب و لوچه ی این «مُحَلِّل»۵ برم که بموقع پا پیش گذاشت و حرف دلمُ تو اون «بنگاهِ دلالّ محبت»۶ زد!  آدم باوفا و جوانمرد به همین می گن. اگه زیادی فشار بیارن تو کابین همین زاغولِ سبیلو می مونم و دیگه برنمی گردم. چند بار دیگه باید گول بخورم؟! به کسی هم مربوط نیس به کی بِدم یا نَدَم؛ مال خودمه به هر کی دلم خواست می دم. حرف بی حرف!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/09/blog-post_21.html

پی نوشت:

۱ ـ «روسیه از همپایان («شُرَکا») خود در ꞌبنگاه جهانی انرژی اتمیꞌ می خواهد که بازاندیشی (تعامل) با ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] از آن میان، در زمینه ی بخش های شناسایی شده ی هسته ای را سیاسی نکنند.»* از سخنرانی «میخاییل اولیانوف»، نماینده ی پایای (دائم) روسیه در سازمان های جهانی، در نشست شورای دست اندرکاران (حُکّام) بنگاه جهانی (آژانس بین المللی) انرژی هسته ای، وین

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

* از دیدِ من، سخنی از این کودنوارتر نیست که چالشی سر تا پا سیاسی از آغاز تاکنون را ناسیاسی وانماییم؛ گرچه، خریّت نهفته در آن که با خریّتِ بسیار بزرگِ «میخاییل گورباچف» («گوربی» باخترزمین!) در زیر پا نهادن دستاوردهای ساختمان سوسیالیسم در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و دودستی پیشکش کردن آن به امپریالیست ها از سویه هایی پهلو می زند، نشانه هایی از بخت جویی سیاسی (فرصت طلبی ـ «اُپورتونیسم») و تا اندازه ای از آبِ گل آلود ماهی گرفتن را نیز دربردارد.

۲ ـ «غربی ها و آمریکایی ها به دنبال مذاکره از طریق فشار هستند ... این چه مذاکره ای است؟ من تاکنون گفته ام مذاکره را در دستور کار داریم؛ اما نه تحت فشار.» برگرفته از «ایرنا»  ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳ ـ «بگو این رقم برای مهریه و اینا کمه؛ باید زیادش کنه ...»  ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/04/blog-post_68.html

۴ ـ همانا «ضعیفه» بزبان کژدم گزیده شان

۵ ـ «من به نمایندگی از سوی دولت خود، آماده ام تا ꞌمُحَلِّلꞌ شان باشم» ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/04/blog-post_70.html

۶ ـ «بنگاه جهانی انرژی اتمی»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!