«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۷, سه‌شنبه

قوچعلی نظام ، سرانجام تکلیف خویش را شناخت! ـ بازپخشش

«قطعا آنچه مسوولیت ما باشد، در صورتی که موضوع آن را بشناسیم، به آن عمل می کنیم.»

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آدز ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/12/blog-post_19.html

از گفته های بس حکیمانه ی «یادگار دوست دوم امام»: «نمودار اسلام» («حجت الاسلام و المفسدین») حسن خمینی در دیدار با هموندان «حزب اعتدال و توسعه» ـ حسینیه جماران (برگرفته از «گفتار نو»  ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ماه ۱۳۹۴)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!