«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۱, چهارشنبه

بیخود نیست که می گویند الله آدمی را از روی چهره و اندام خود سرشت

بیخود نیست که می گویند الله آدمی را از روی چهره و اندام خود سرشت. بفرمایید این هم نمونه ای از آن (پرتور پیوست) و شاید بهترین شان! بیچاره آن شاهزاده ی نگونبخت که چندین و چند سال با وی سر کرد و سرانجام از زندگی سیر شد.

ب. الف. بزرگمهر   یکم آذر ماه ۱۴۰۰

دادگاهی در انگلیس [همانا کعبه ی همه ی دزدان اسلام پیشه و سایر دین فروشان از هر گوشه ی جهان!] فرمان داد که «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، فرمانروای دوبی، میلیون‌ها پوند به شاهزاده «هیا»، همسر پیشین و دو فرزند خود پرداخت کند. شاهزاده «هیا بِنت حسین»، دختر «ملک حسینِ»، پادشاهِ گوربگور شده ی اردن است که سال ۲۰۱۹ ترسایی همراه با دو فرزندش به انگلیس گریخت.

برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!