«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

بهترین راهکار برای ایجاد تحول ...

 «امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی [پبرامون آزادی زندان سیاسی] ایجاد نکردیم. درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم؛ اما عملا تحولی ایجاد نکردیم.»* همه ی ما چون چوب های دو سر گهی هستیم که نباید با دست زدن به آن ها یا حتا لگدمال کردن شان، خود را به گند و پلشتی آلود. بهترین راهکار برای ایجاد تحول، سپردن همگی مان به تندآب ها یا افکندن در آتش هایی بزرگ چون آتش دوزخ است. من راه دیگری جر ابن نمی بینم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

* از گفته های «نمودار اسلام»: محسنی اژه‌ای، مِهتَرِ جایی نامور به «قوه قضائیه» در نشست «شورای [ارواح مشک شان] عالی قضایی» در روز دوشنبه، ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ برگرفته از «ایلنا»   ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!